Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Instytutu Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN w Warszawie