Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu