Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Sztuki PAN na 4-letnią kadencję