Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko specjalisty w charakterze koordynatora zadań naukowych