Wynik konkursu na Dyrektora PAN Zakładu Działalności Pomocniczej w Warszawie

Szanowni Państwo,

zgodnie z § 9 Decyzji Nr 30/2011 Prezesa PAN z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie regulaminu wyboru dyrektorów jednostek organizacyjnych Akademii o których mowa w art. 70 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk informuje, że w wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłoniła kandydaturę Pana Marcina Wochyń na stanowisko dyrektora jednostki działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie.

W wyniku powyższego konkursu Kanclerz Akademii z dniem 1 listopada 2019 r. powierzył Panu Marcinowi Wochyń stanowisko dyrektora wskazanej jednostki.