Dyrektor Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko post-doc