Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli ogłasza nabór kandydatów na stanowisko eksperta w wymiarze 1 etatu