Dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowego: asystenta w Zakładzie Ekonomii Wsi lub w Zakładzie Modelowania Ekonomicznego