JSPS Postdoctoral Fellowship for Foreign Researchers 2022

Japońskie Towarzystwo Promocji Nauki (Japan Society for the Promotion of Science, JSPS) przygotowało dwa stypendia dla młodych badaczy z PAN. Pobyty rozpoczną się w 2022 r. i potrwają rok lub dwa lata. Data naboru wniosków została przesunięta do 11 lipca br.

japan galen crout 0 xMuEbpFAQ unsplash

Konkurs jest skierowany do naukowców, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 2 kwietnia 2016 r. (o stypendia nie mogą ubiegać się osoby, które skorzystały już z pobytu trwającego powyżej 12 miesięcy w ramach JSPS Postdoctoral Fellowship Program).

Pobyt w Japonii powinien się rozpocząć w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada 2022 r.

Zgłoszenia prosimy składać w Biurze Współpracy z Zagranicą PAN wyłącznie drogą elektroniczną na adres bwz@pan.pl do 11 lipca 2022 r.

Wniosek o stypendium JSPS Postdoctoral Fellowship for Foreign Researchers 2022 powinien zawierać

w języku angielskim:

  • formularz (instrukcja),
  • list akceptujący (wzór zaproszenia) od przyszłego japońskiego gospodarza wizyty,
  • list rekomendacyjny od aktualnego opiekuna naukowego/przełożonego kandydata,
  • kopię dyplomu doktorskiego.

w języku polskim:

  • pismo z placówki macierzystej kierujące kandydata na stypendium.