Działalność Upowszechniająca Naukę

UWAGA:

Informujemy, że termin składania wniosków o finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę w 2019 roku, upływa w dniu 26 października br. Wnioski o finansowanie działalności wydawniczej oraz konferencji naukowych należy składać w trybie on-line https://dun.pan.pl , jak również w wersji papierowej. Wnioski o finansowanie pozostałych rodzajów działalności należy składać w takim samym trybie jak w roku ubiegłym.
Jednocześnie przypominamy, że w/w wnioski mogą składać jedynie struktury korporacyjne Akademii (w tym: wydziały, oddziały, komitety naukowe, komitety problemowe, Akademia Młodych Uczonych); pomocnicze jednostki naukowe (w tym: archiwa, biblioteki, muzea, ogrody botaniczne, zagraniczne stacje naukowe); inne jednostki organizacyjne oraz komórki organizacyjne Kancelarii.

Zasady współpracy pomiędzy Wydziałami PAN a Biurem Upowszechniania i Promocji Nauki PAN w zakresie działalności upowszechniającej naukę (DUN)