UWAGA! Odwiedzasz archiwalną stronę, która wkrótce przestanie działać. Zapraszamy do nowego serwisu pan.pl.

Finansowanie upowszechniania nauki

Informujemy, że termin składania wniosków o finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę w 2023 roku upływa w dniu 28 października br. Wnioski o finansowanie działalności wydawniczej oraz konferencji naukowych należy składać w trybie on-line, jak również w wersji papierowej. Wnioski o finansowanie pozostałych rodzajów działalności należy składać w takim samym trybie, jak w roku ubiegłym.

Jednocześnie przypominamy, że ww. wnioski mogą składać jedynie struktury korporacyjne Akademii (w tym: wydziały, oddziały, komitety naukowe, komitety problemowe, Akademia Młodych Uczonych); pomocnicze jednostki naukowe (w tym: archiwa, biblioteki, muzea, ogrody botaniczne, zagraniczne stacje naukowe); inne jednostki organizacyjne oraz komórki organizacyjne Kancelarii.

Wnioski

1. Ekspertyzy, opinie i oceny naukowe

2. Zadania wydawnicze

3. Upowszechnianie osiągnięć nauki

4. Inne zadania

Raporty

1. Ekspertyzy, opinie i oceny naukowe

2. Zadania wydawnicze

3. Zadania z zakresu działalności bibliotek

4. Upowszechnianie osiągnięć nauki

5. Inne zadania

Cennik prac redakcyjnych

Prace redakcyjne

Redakcja naukowa stawka za arkusz wydawniczy

  • teksty w języku polskim – 220 zł
  • teksty w języku obcym – 250 zł
  • teksty wielojęzyczne – 280 zł
  • teksty z przewagą wzorów, wykresów, obliczeń - 250

 

Redakcja językowa (stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna, interpunkcyjna) stawka za arkusz wydawniczy

  • teksty w języku polskim – 200 zł
  • teksty w języku obcym – 230 zł
  • teksty wielojęzyczne – 260 zł
  • teksty z przewagą wzorów, wykresów, obliczeń - 200

 

Korekta techniczna (ujednolicenie tekstu, przypisów, akapity, interpunkcja, ortografia itp.) - stawka za arkusz wydawniczy

  • teksty w języku polskim – 130 zł
  • teksty w języku obcym – 160 zł
  • teksty wielojęzyczne– 190 zł
  • teksty z przewagą wzorów, wykresów, obliczeń - 160 Weryfikacja cytowań bibliograficznych – 100 zł za ark. wyd. Dobór ilustracji, projekt graficzny – 80 zł za godzinę

 

Inne prace redakcyjne – 80 zł za godzinę 

  • indeks nazw/nazwisk
  • noty o autorach
  • roczne spisy treści
  • kronika wydarzeń

 Tworzenie metadanych artykułów (imię i nazwisko autora, tytuł artykułu, słowa klucze) – 10 zł za artykuł

Tłumaczenia

  • z języka obcego (języki kongresowe) na język polski - 800 zł za wyd.
  • z języka polskiego na język obcy (języki kongresowe) - 1700 zł za wyd.
 • tłumaczenia z/na języki rzadkie (np. orientalne) – stawka ustalana indywidualnie

Akty prawne