Roczna sprawozdawczość jednostek i członków PAN

Termin nadsyłania wypełnionych formularzy sprawozdawczych przypada na dzień 31 stycznia.

Załączniki do Decyzji Prezesa PAN nr 43/2012 r. z dn. 2 listopada 2012 r. (z poźń. zm.) w sprawie zasad sporządzania rocznych sprawozdań i informacji sprawozdawczych z zakresu działalności statutowej korporacji uczonych oraz jednostek organizacyjnych PAN. 

 

1. Sprawozdanie członka PAN,

2. Informacja Oddziału PAN,

3. Informacja komitetu PAN,

4. Informacja jednostki PAN,

5. Sprawozdanie stacji PAN.