Roczna sprawozdawczość jednostek i członków PAN

W związku z późniejszym przekazaniem informacji dot. sprawozdawczości za 2019 r. prosimy o przesłanie formularzy sprawozdawczych w następujących terminach: 
członkowie PAN,oddziały PAN, komitety PAN, stacje naukowe PAN – do 7 lutego 2020 r.; jednostki naukowe PAN  - do 14 lutego 2020 r.

Załączniki do Decyzji Prezesa PAN nr 1/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie zasad sporządzania rocznych sprawozdań i informacji sprawozdawczych z zakresu działalności statutowej korporacji uczonych oraz jednostek organizacyjnych PAN.

  1. Sprawozdanie członka PAN
  2. Informacja Oddziału PAN
  3. Informacja komitetu PAN
  4. Informacja jednostki PAN
  5. Sprawozdanie stacji PAN