Ogłoszenie o wyniku konkursu na dyrektora Instytutu Badań Systemowych PAN

W wyniku konkursu Prezes PAN z dniem 17 maja 2018 r. powierzył Panu prof. dr. hab. Sławomirowi Zadrożnemu funkcję dyrektora Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie, na okres czteroletniej kadencji, do dnia 16 maja 2022 r.