Wydział IV - Nauk Technicznych

rys 3Pałac Kultury i Nauki, XXIII piętro
e-mail: wydzial_4@pan.pl
kontakt

 

Dziekan Wydziału

 • czł. rzecz. PAN Antoni ROGALSKI

 

Rada Kuratorów

 • Przewodniczący Rady Kuratorów – czł. rzecz. PAN Krzysztof MALINOWSKI
  Z-ca przewodniczącego Rady Kuratorów – czł. koresp. PAN Lucjan PAWŁOWSKI

 

Skład Rady Kuratorów

 • Jan Awrejcewicz, czł. koresp. PAN
  Andrzej Bartoszewicz, czł. koresp. PAN
  Jacek Błażewicz, czł. rzecz. PAN
  Hanna Bogucka, czł. koresp. PAN
  Tadeusz Burczyński, czł. koresp. PAN
  Elżbieta Frąckowiak, czł. koresp. PAN
  Andrzej Jajszczyk, czł. koresp. PAN
  Tomasz Kapitaniak, czł. koresp. PAN
  Józef Korbicz, czł. koresp. PAN
  Bożena Kostek, czł. koresp. PAN
  Jerzy Lis, czł. koresp. PAN
  Krzysztof Malinowski, czł. rzecz. PAN
  Józef Modelski, czł. koresp. PAN
  Janusz Mroczka, czł. koresp. PAN
  Michał Mrozowski, czł. koresp. PAN
  Maciej Ogorzałek, czł. koresp. PAN
  Lucjan Pawłowski, czł. koresp. PAN
  Henryk Petryk, czł. koresp. PAN
  Ewaryst Rafajłowicz, czł. koresp. PAN
  Czesława Rosik-Dulewska, czł. koresp. PAN
  Leszek Rutkowski, czł. rzecz. PAN
  Roman Słowiński, czł. rzecz. PAN
  Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN
  Paweł Zięba, czł. koresp. PAN

 

Przedstawiciele krajowych i zagranicznych środowisk naukowych

 • Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA, prof. dr hab.
  Laszlo KOCZY, prof.
  Tadeusz PAŁKO, prof. dr hab.
  Jacek ŻURADA, czł. zagraniczny PAN

Członkowie Wydziału

 

Komitety

 

Jednostki naukowe objęte zakresem działalności Wydziału