Wydział IV - Nauk Technicznych

rys 3Pałac Kultury i Nauki, XXIII piętro
e-mail: wydzial_4@pan.pl
kontakt

 

Dziekan Wydziału

 • czł. rzecz. PAN Antoni ROGALSKI

 

Rada Kuratorów

 • Przewodniczący Rady Kuratorów – czł. koresp. PAN Tomasz KAPITANIAK
  Z-ca przewodniczącego Rady Kuratorów – czł. koresp. PAN Czesława ROSIK-DULEWSKA

 

Skład Rady Kuratorów

 • Jan Awrejcewicz, czł. koresp. PAN
 • Andrzej Bartoszewicz, czł. koresp. PAN
 • Jacek Błażewicz, czł. rzecz. PAN
 • Hanna Bogucka, czł. koresp. PAN
 • Tadeusz Burczyński, czł. koresp. PAN
 • Elżbieta Frąckowiak, czł. koresp. PAN
 • Andrzej Jajszczyk, czł. koresp. PAN
 • Tomasz Kapitaniak, czł. koresp. PAN
 • Józef Korbicz, czł. koresp. PAN
 • Bożena Kostek, czł. koresp. PAN
 • Jerzy Lis, czł. koresp. PAN
 • Józef Modelski, czł. koresp. PAN
 • Janusz Mroczka, czł. koresp. PAN
 • Michał Mrozowski, czł. koresp. PAN
 • Maciej Ogorzałek, czł. koresp. PAN
 • Henryk Petryk, czł. koresp. PAN
 • Ewaryst Rafajłowicz, czł. koresp. PAN
 • Czesława Rosik-Dulewska, czł. koresp. PAN
 • Leszek Rutkowski, czł. rzecz. PAN
 • Roman Słowiński, czł. rzecz. PAN
 • Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN
 • Paweł Zięba, czł. koresp. PAN

 

Przedstawiciele krajowych i zagranicznych środowisk naukowych

 • Prof. Krzysztof KRAWIEC, Politechnika Poznańska
 • Prof. Błażej SKOCZEŃ, Politechnika Krakowska
 • Prof. Erwin PESCH, Universitat Siegen, Niemcy
 • Prof. Marian WIERCIGROCH, University of Aberdeen, Wielka Brytania.

Członkowie Wydziału

 

Komitety

 

Jednostki naukowe objęte zakresem działalności Wydziału