Wydział II - Nauk Biologicznych i Rolniczych

Fot. 4Pałac Kultury i Nauki, XXI piętro
e-mail: wydzial_2@pan.pl
kontakt

 

Dziekan Wydziału
czł. rzecz. PAN, prof. Katarzyna TURNAU
Katarzyna.Turnau@pan.pl

Rada Kuratorów

Przewodniczący Rady Kuratorów – prof. Krzysztof W. NOWAK
Krzysztof.Nowak@pan.pl
+48 22 182 60 22

Z-ca przewodniczącego Rady Kuratorów – prof. Bożena KAMIŃSKA-KACZMAREK
Bozena.Kaminska-Kaczmarek@pan.pl
+48 22 182 60 23

 1. prof. Janusz Marek Bujnicki, członek korespondent PAN
 2. prof. Agnieszka Chacińska, członek korespondent PAN
 3. prof. Andrzej Ciereszko, członek korespondent PAN
 4. prof. Agnieszka Dobrzyń, członek korespondent PAN
 5. prof. Andrzej Dziembowski, członek korespondent PAN
 6. prof. Marek Figlerowicz, członek korespondent PAN
 7. prof. Jarosław Olav Horbańczuk, członek korespondent PAN
 8. prof. Jan Jankowski, członek korespondent PAN
 9. prof. Mariusz Jaskólski, członek rzeczywisty PAN
 10. prof. Henryk Jeleń, członek korespondent PAN
 11. prof. Małgorzata Jędryczka, członek korespondent PAN
 12. prof. Leszek Kaczmarek, członek rzeczywisty PAN
 13. prof. Maria Magdalena Konarska, członek korespondent PAN
 14. prof. Marek Konarzewski, członek korespondent PAN
 15. prof. Jacek Kuźnicki, członek rzeczywisty PAN
 16. prof. Marta Miączyńska, członek korespondent PAN
 17. prof. Henryk Okarma, członek rzeczywisty PAN
 18. prof. Jacek Oleksyn, członek rzeczywisty PAN
 19. prof. Jacek Otlewski, członek rzeczywisty PAN
 20. prof. Jan W. Pawlowski
 21. prof. Mariusz Piskuła, członek korespondent PAN
 22. prof. Jacek Radwan, członek korespondent PAN
 23. prof. Cezary Sławiński, członek korespondent PAN
 24. prof. Małgorzata Szumacher, członek korespondent PAN
 25. prof. Zofia Szweykowska-Kulińska, członek korespondent PAN
 26. prof. Marek Świtoński, członek rzeczywisty PAN
 27. prof. Agnieszka Wierzbicka, członek korespondent PAN
 28. prof. Grzegorz Węgrzyn, członek korespondent PAN
 29. dr Jacek Wierzchoś
 30. prof. Dorota Witrowa-Rajchert, członek korespondent PAN
 31. prof. Romuald Zabielski, członek korespondent PAN  
 32. prof. Artur Zdunek, członek korespondent PAN
 33. prof. Maciej Żylicz, członek rzeczywisty PAN 

Przedstawiciele krajowych środowisk naukowych

 1. Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń - Instytut Biologii Doświadczalnej
  im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk
 2. Prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka - Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

 

Przedstawiciele zagranicznych środowisk naukowych

 1. Prof. dr. hab. Jan W. Pawlowski - Department of Genetics and Evolution, University of Geneva
 2. Dr Jacek Wierzchoś - National Museum of Natural Sciences, Spain.

 

Członkowie Wydziału

 

Komitety

 

Jednostki naukowe objęte zakresem działalności Wydziału

 

Pomocnicze jednostki naukowe nadzorowane przez Wydział

 

 

syst glosowania elektr