Wydział II - Nauk Biologicznych i Rolniczych

Fot. 4Pałac Kultury i Nauki, XXI piętro
e-mail: wydzial_2@pan.pl
kontakt

 

Dziekan Wydziału
czł. koresp. PAN, prof. Katarzyna TURNAU
Katarzyna.Turnau@pan.pl

Rada Kuratorów

Przewodniczący Rady Kuratorów – prof. Krzysztof W. NOWAK
Krzysztof.Nowak@pan.pl
+48 22 182 60 22

Z-ca przewodniczącego Rady Kuratorów – prof. Bożena KAMIŃSKA-KACZMAREK
Bozena.Kaminska-Kaczmarek@pan.pl
+48 22 182 60 23

Skład Rady Kuratorów

 1. Bartosz Grzegorz, czł. koresp. PAN
 2. Biliński Szczepan, czł. rzecz. PAN
 3. Bujnicki Janusz Marek, czł. koresp. PAN
 4. Chacińska Agnieszka, czł. koresp. PAN
 5. Ciereszko Andrzej, czł. koresp. PAN
 6. Duszyński Jerzy, czł. koresp. PAN
 7. Dzik Jerzy, czł. rzecz. PAN
 8. Górecki Ryszard, czł. koresp. PAN
 9. Horbańczuk Jarosław Olav, czł. koresp. PAN
 10. Jaskólski Mariusz, czł. rzecz. PAN
 11. Jeleń Henryk, czł. koresp. PAN
 12. Kaczmarek Leszek, czł. rzecz. PAN
 13. Kamińska-Kaczmarek Bożena, czł. koresp. PAN
 14. Konarska Maria Magdalena, czł. koresp. PAN
 15. Konarzewski Marek, czł. koresp. PAN
 16. Kossut Małgorzata, czł. rzecz. PAN
 17. Kundzewicz Zbigniew, czł. koresp. PAN
 18. Kuźnicki Jacek, czł. koresp. PAN
 19. Mańka Małgorzata, czł. koresp. PAN
 20. Nowak Krzysztof, czł. koresp. PAN
 21. Okarma Henryk, czł. koresp. PAN
 22. Oleksyn Jacek, czł. koresp. PAN
 23. Otlewski Jacek, czł. koresp. PAN
 24. Piskuła Mariusz, czł. koresp. PAN
 25. Święcicki Wojciech, czł. koresp. PAN
 26. Świtoński Marek, czł. koresp. PAN
 27. Turnau Katarzyna, czł. koresp. PAN
 28. Węgrzyn Grzegorz, czł. koresp. PAN
 29. Zabielski Romuald, czł. koresp. PAN
 30. Żylicz Maciej, czł. rzecz. PAN

Przedstawiciele krajowych i zagranicznych środowisk naukowych

 1. Prof. dr hab. Cezary Sławiński - Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
 2. Prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 3. Prof. dr. hab. Jan W. Pawlowski - Department of Genetics and Evolution, University of Geneva
 4. Dr Jacek Wierzchoś - National Museum of Natural Sciences, Spain

Członkowie Wydziału

 

Komitety

 

Jednostki naukowe objęte zakresem działalności Wydziału

 

Pomocnicze jednostki naukowe nadzorowane przez Wydział

 

 

syst glosowania elektr