Wydział II - Nauk Biologicznych i Rolniczych

Fot. 4Pałac Kultury i Nauki, XXI piętro
e-mail: wydzial_2@pan.pl
kontakt

 

Dziekan Wydziału

 • czł. rzecz. PAN Leszek KACZMAREK

 

Rada Kuratorów

 • Przewodniczący Rady Kuratorów – czł. koresp. PAN Romuald ZABIELSKI
  Z-ca przewodniczącego Rady Kuratorów – vacat

 

Skład Rady Kuratorów

 • Grzegorz BARTOSZ, czł. koresp. PAN
  Barbara BILIŃSKA, czł. koresp. PAN
  Szczepan BILIŃSKI, czł. rzecz. PAN
  Janusz Marek BUJNICKI, czł. koresp. PAN
  Agnieszka CHACIŃSKA, czł. koresp. PAN
  Andrzej CIERESZKO, czł. koresp. PAN
  Jerzy DUSZYŃSKI, czł. koresp. PAN
  Jerzy DZIK, czł. rzecz. PAN
  Ryszard GÓRECKI, czł. koresp. PAN
  Jarosław Olav HORBAŃCZUK, czł. koresp. PAN
  Mariusz JASKÓLSKI, czł. rzecz. PAN
  Henryk JELEŃ, czł. koresp. PAN
  Bożena KAMIŃSKA-KACZMAREK, czł. koresp. PAN
  Leszek KACZMAREK, czł. rzecz. PAN
  Maria Magdalena KONARSKA, czł. koresp. PAN
  Marek KONARZEWSKI, czł. koresp. PAN
  Małgorzata KOSSUT, czł. rzecz. PAN
  Jan KOTWICA, czł. koresp. PAN
  Włodzimierz KRZYŻOSIAK, czł. koresp. PAN
  Zbigniew W. KUNDZEWICZ, czł. koresp. PAN
  Jacek KUŹNICKI, czł. koresp. PAN
  Stefan MALEPSZY, czł. rzecz. PAN
  Małgorzata MAŃKA, czł. koresp. PAN
  Krzysztof W. NOWAK, czł. koresp. PAN
  Henryk OKARMA, czł. koresp. PAN
  Jacek OLEKSYN, czł. koresp. PAN
  Wiesław OLESZEK, czł. koresp. PAN
  Jacek OTLEWSKI, czł. koresp. PAN
  Zygmunt PEJSAK, czł . rzecz. PAN
  Mariusz K. PISKUŁA, czł. koresp. PAN
  Wojciech ŚWIĘCICKI, czł. koresp. PAN
  Marek ŚWITOŃSKI, czł. koresp. PAN
  Katarzyna TURNAU, czł. koresp. PAN
  January WEINER, czł. rzecz. PAN
  Grzegorz WĘGRZYN, czł. koresp. PAN
  Maciej ŻYLICZ, czł. rzecz. PAN

 

Przedstawiciele krajowych i zagranicznych środowisk naukowych

 • Hanna JAŃSKA, prof. dr hab.
  Zofia SZWEYKOWSKA-KULIŃSKA, prof. dr hab.
  Adam LUKASZEWSKI, prof. dr. hab.
  Alexander WLODAWER, czł. zagraniczny PAN

 

Członkowie Wydziału

 

Komitety

 

Jednostki naukowe objęte zakresem działalności Wydziału

 

Pomocnicze jednostki naukowe nadzorowane przez Wydział

 

 

syst glosowania elektr