Wydział II - Nauk Biologicznych i Rolniczych

Fot. 4Pałac Kultury i Nauki, XXI piętro
e-mail: wydzial_2@pan.pl
kontakt

 

Dziekan Wydziału
czł. koresp. PAN, prof. Katarzyna TURNAU
Katarzyna.Turnau@pan.pl

Rada Kuratorów

Przewodniczący Rady Kuratorów – prof. Krzysztof W. NOWAK
Krzysztof.Nowak@pan.pl
+48 22 182 60 22

Z-ca przewodniczącego Rady Kuratorów – prof. Bożena KAMIŃSKA-KACZMAREK
Bozena.Kaminska-Kaczmarek@pan.pl
+48 22 182 60 23

Skład Rady Kuratorów

1. Bartosz Grzegorz, czł. koresp. PAN
2. Bilińska Barbara, czł. koresp. PAN
3. Biliński Szczepan, czł. rzecz. PAN
4. Bujnicki Janusz Marek, czł. koresp. PAN
5. Chacińska Agnieszka, czł. koresp. PAN
6. Ciereszko Andrzej, czł. koresp. PAN
7. Duszyński Jerzy, czł. koresp. PAN
8. Dzik Jerzy, czł. rzecz. PAN
9. Górecki Ryszard, czł. koresp. PAN
10. Horbańczuk Jarosław Olav, czł. koresp.
11. Jaskólski Mariusz, czł. rzecz. PAN
12. Jeleń Henryk, czł. koresp. PAN
13. Kaczmarek Leszek, czł. rzecz. PAN
14. Kamińska-Kaczmarek Bożena, czł. koresp. PAN
15. Konarska Maria Magdalena, czł. koresp. PAN
16. Konarzewski Marek, czł. koresp. PAN
17. Kossut Małgorzata, czł. rzecz. PAN
18. Kotwica Jan, czł. koresp. PAN
19. Kundzewicz Zbigniew, czł. koresp. PAN
20. Kuźnicki Jacek, czł. koresp. PAN
21. Mańka Małgorzata, czł. koresp. PAN
22. Nowak Krzysztof, czł. koresp. PAN
23. Okarma Henryk, czł. koresp. PAN
24. Oleksyn Jacek, czł. koresp. PAN
25. Otlewski Jacek, czł. koresp. PAN
26. Piskuła Mariusz, czł. koresp. PAN
27. Święcicki Wojciech, czł. koresp. PAN
28. Świtoński Marek, czł. koresp. PAN
29. Turnau Katarzyna, czł. koresp. PAN
30. Węgrzyn Grzegorz, czł. koresp. PAN
31. Zabielski Romuald, czł. koresp. PAN
32. Żylicz Maciej, czł. rzecz. PAN

Przedstawiciele krajowych i zagranicznych środowisk naukowych

 

Członkowie Wydziału

 

Komitety

 

Jednostki naukowe objęte zakresem działalności Wydziału

 

Pomocnicze jednostki naukowe nadzorowane przez Wydział

 

 

syst glosowania elektr