Wydział II - Nauk Biologicznych i Rolniczych

Fot. 4Pałac Kultury i Nauki, XXI piętro
e-mail: wydzial_2@pan.pl
kontakt

 

Dziekan Wydziału
czł. rzecz. PAN Leszek KACZMAREK

Rada Kuratorów

Przewodniczący Rady Kuratorów – czł. koresp. PAN Romuald ZABIELSKI
Z-ca przewodniczącego Rady Kuratorów – czł. koresp. PAN Jacek KUŹNICKI

Skład Rady Kuratorów

Grzegorz BARTOSZ, czł. koresp. PAN
Barbara BILIŃSKA, czł. koresp. PAN
Szczepan BILIŃSKI, czł. rzecz. PAN
Janusz Marek BUJNICKI, czł. koresp. PAN
Agnieszka CHACIŃSKA, czł. koresp. PAN
Andrzej CIERESZKO, czł. koresp. PAN
Jerzy DUSZYŃSKI, czł. koresp. PAN
Jerzy DZIK, czł. rzecz. PAN
Ryszard GÓRECKI, czł. koresp. PAN
Jarosław Olav HORBAŃCZUK, czł. koresp. PAN
Mariusz JASKÓLSKI, czł. rzecz. PAN
Henryk JELEŃ, czł. koresp. PAN
Bożena KAMIŃSKA-KACZMAREK, czł. koresp. PAN
Leszek KACZMAREK, czł. rzecz. PAN
Maria Magdalena KONARSKA, czł. koresp. PAN
Marek KONARZEWSKI, czł. koresp. PAN
Małgorzata KOSSUT, czł. rzecz. PAN
Jan KOTWICA, czł. koresp. PAN 
Zbigniew W. KUNDZEWICZ, czł. koresp. PAN
Małgorzata MAŃKA, czł. koresp. PAN
Krzysztof W. NOWAK, czł. koresp. PAN
Henryk OKARMA, czł. koresp. PAN
Jacek OLEKSYN, czł. koresp. PAN
Jacek OTLEWSKI, czł. koresp. PAN
Mariusz K. PISKUŁA, czł. koresp. PAN
Wojciech ŚWIĘCICKI, czł. koresp. PAN
Marek ŚWITOŃSKI, czł. koresp. PAN
Katarzyna TURNAU, czł. koresp. PAN
Grzegorz WĘGRZYN, czł. koresp. PAN
Maciej ŻYLICZ, czł. rzecz. PAN

Przedstawiciele krajowych i zagranicznych środowisk naukowych

Hanna JAŃSKA, prof. dr hab.
Zofia SZWEYKOWSKA-KULIŃSKA, prof. dr hab.
Adam LUKASZEWSKI, prof. dr. hab.
Alexander WLODAWER, czł. zagraniczny PAN

 

Członkowie Wydziału

 

Komitety

 

Jednostki naukowe objęte zakresem działalności Wydziału

 

Pomocnicze jednostki naukowe nadzorowane przez Wydział

 

 

syst glosowania elektr