Wydział II - Nauk Biologicznych i Rolniczych

Fot. 4Pałac Kultury i Nauki, XXI piętro
e-mail: wydzial_2@pan.pl
kontakt

 

Dziekan Wydziału
czł. koresp. PAN, prof. Katarzyna TURNAU
Katarzyna.Turnau@pan.pl

Rada Kuratorów

Przewodniczący Rady Kuratorów – prof. Krzysztof W. NOWAK
Krzysztof.Nowak@pan.pl
+48 22 182 60 22

Z-ca przewodniczącego Rady Kuratorów – prof. Bożena KAMIŃSKA-KACZMAREK
Bozena.Kaminska-Kaczmarek@pan.pl
+48 22 182 60 23

 1. Bujnicki Janusz Marek, czł. koresp. PAN
 2. Chacińska Agnieszka, czł. koresp. PAN
 3. Ciereszko Andrzej, czł. koresp. PAN
 4. Dziembowski Andrzej, czł. koresp. PAN
 5. Górecki Ryszard, czł. rzecz. PAN
 6. Horbańczuk Jarosław Olav, czł. koresp. PAN
 7. Jankowski Jan, czł. koresp. PAN
 8. Jaskólski Mariusz, czł. rzecz. PAN
 9. Jeleń Henryk, czł. koresp. PAN
 10. Kaczmarek Leszek, czł. rzecz. PAN
 11. Kamińska-Kaczmarek Bożena, czł. koresp. PAN
 12. Konarska Maria Magdalena, czł. koresp. PAN
 13. Konarzewski Marek, czł. koresp. PAN
 14. Kuźnicki Jacek, czł. rzecz. PAN
 15. Miączyńska Marta, czł. koresp. PAN
 16. Nowak Krzysztof, czł. koresp. PAN
 17. Okarma Henryk, czł. koresp. PAN
 18. Oleksyn Jacek, czł. koresp. PAN
 19. Otlewski Jacek, czł. rzecz. PAN
 20. Piskuła Mariusz, czł. koresp. PAN
 21. Radwan Jacek, czł. koresp. PAN
 22. Sławiński Cezary, czł. koresp. PAN
 23. Szumacher Małgorzata, czł. koresp. PAN
 24. Szweykowska-Kulińska Zofia, czł. koresp. PAN
 25. Świtoński Marek, czł. koresp. PAN
 26. Turnau Katarzyna, czł. rzecz. PAN
 27. Węgrzyn Grzegorz, czł. koresp. PAN
 28. Witrowa - Rajchert Dorota, czł. koresp. PAN
 29. Zabielski Romuald, czł. koresp. PAN
 30. Żylicz Maciej, czł. rzecz. PAN

 

Przedstawiciele krajowych środowisk naukowych

 1. Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń - Instytut Biologii Doświadczalnej
  im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk
 2. Prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka - Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

 

Przedstawiciele zagranicznych środowisk naukowych

 1. Prof. dr. hab. Jan W. Pawlowski - Department of Genetics and Evolution, University of Geneva
 2. Dr Jacek Wierzchoś - National Museum of Natural Sciences, Spain.

 

Członkowie Wydziału

 

Komitety

 

Jednostki naukowe objęte zakresem działalności Wydziału

 

Pomocnicze jednostki naukowe nadzorowane przez Wydział

 

 

syst glosowania elektr