Medal im. Michała Oczapowskiego

Michał Oczapowski żył w latach 1788 1854, był profesorem Uniwersytetu w Wilnie, a następnie organizatorem Instytutu Agronomicznego w Marymoncie pod Warszawą. Stworzył podwaliny nauki rolniczej w Polsce. Studiował w Niemczech, Austrii, Francji, Holandii i Wielkiej Brytanii. Zdobytą wiedzę wykorzystał w kształceniu studentów oraz organizowaniu nowoczesnego rolnictwa. Opublikował wiele prac z tego zakresu. Najwybitniejszym jego dziełem jest 12-tomowy podręcznik pod ogólnym tytułem „Gospodarstwo wiejskie”, w którym do dziś znaleźć można wiele interesujących informacji z różnych działów rolnictwa.

Dla uczczenia pamięci wielkiego prekursora nauk rolniczych nazwany został Jego imieniem Medal – Medal im. Michała Oczapowskiego.

Oczpowski

Medal im. Michała Oczapowskiego, wykonany przez polskiego artystę rzeźbiarza profesora Bronisława Chromego


Medal im. Michała Oczapowskiego, ustanowiony w 1988 r., był najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN do roku 2010 osobom i instytucjom, które w sposób wybitny przyczyniły się do rozwoju nauk rolniczych w Polsce., a od roku 2011 jest najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN za wybitny wkład w rozwój nauk rolniczych i stosowanych nauk biologicznych osobie lub instytucji (uczelni, placówce naukowej, czasopismu naukowemu, z okazji jubileuszu).

Uhonorowani Medalem im. Michała Oczapowskiego w roku 2019

Uhonorowani Medalem im. Michała Oczapowskiego w roku 2018

Uhonorowani Medalem im. Michała Oczapowskiego w roku 2017

Uhonorowani Medalem im. Michała Oczapowskiego w roku 2016

Uhonorowani Medalem im. Michała Oczapowskiego w roku 2015

Wykaz uhonorowanych Medalem im. Michała Oczapowskiego (1988-2014) PDF

Michał Oczapowski - prekursor nauk rolniczych w Polsce (1788-1854) - Artykuł prof. Stanisława Mercika w PNR nr 5-6 2009, strony 139-145 PDF

Regulamin Medalu im. Michała Oczapowskiego PDF

Kwestionariusz (dla osoby) Word

Kwestionariusz (dla osoby) PDF