Wydział I - Nauk Humanistycznych i Społecznych

7 Kancjonał kórnickiPałac Kultury i Nauki, XXI piętro
e-mail: wydzial_1@pan.pl
kontakt

 

Dziekan Wydziału

 • czł. koresp. PAN Andrzej BUKO

 

Rada Kuratorów

 • Przewodniczący Rady Kuratorów – prof. Ryszard Nycz, czł. rzecz. PAN
  Z-ca przewodniczącego Rady Kuratorów – dr hab. Konrad Osajda, prof. ucz.

 

Skład Rady Kuratorów

 • Grażyna BORKOWSKA, czł. koresp. PAN
  Krystyna CHOJNICKA, czł. koresp. PAN
 • Przemysław CZAPLIŃSKI, czł. koresp. PAN
  Dariusz DOLIŃSKI, czł. koresp. PAN
  Stanisław FILIPOWICZ, czł. rzecz. PAN
  Andrzej FRISZKE, czł. koresp. PAN
 • Małgorzata KOSSOWSKA, czł. koresp. PAN
 • Jerzy LIMON, czł. koresp. PAN
  Edward NĘCKA, czł. rzecz PAN
  Ryszard NYCZ, czł. rzecz. PAN
 • Andrzej RYCHARD, czł. koresp. PAN
  Piotr SALWA, czł. koresp. PAN
 • Marek S. SZCZEPAŃSKI, czł. koresp. PAN
  Aleksander WELFE, czł. koresp. PAN
  Bogdan WOJCISZKE, czł. rzecz. PAN

 

Przedstawiciele krajowych i zagranicznych środowisk naukowych

 • prof. Francesco CONIGLIONE – Uniwersytet w Catanii
 • prof. dr hab. Krzysztof KAWALEC – Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pamięci Narodowej
  prof. Jan KUBIK – Rutgers, The State University of New Jersey, USA
 • dr hab. Konrad OSAJDA – Uniwersytet Warszawski

 

Członkowie Wydziału

 

Komitety

 

Jednostki naukowe objęte zakresem działalności Wydziału

 

Pomocnicze jednostki naukowe nadzorowane przez Wydział