Wydział I - Nauk Humanistycznych i Społecznych

7 Kancjonał kórnickiPałac Kultury i Nauki, XXI piętro
e-mail: wydzial_1@pan.pl
Kontakt

 

Dziekan Wydziału

  • czł. koresp. PAN Andrzej BUKO

 

Rada Kuratorów

  • Przewodniczący Rady Kuratorów – prof. Ryszard Nycz, czł. rzecz. PAN
  • Z-ca przewodniczącego Rady Kuratorów – prof. dr hab. Konrad Osajda

 

Skład Rady Kuratorów

• Grażyna BORKOWSKA, czł. koresp. PAN
• Krystyna CHOJNICKA, czł. koresp. PAN
• Przemysław CZAPLIŃSKI, czł. koresp. PAN
• Dariusz DOLIŃSKI, czł. koresp. PAN
• Ewa DOMAŃSKA, czł. koresp. PAN
• Stanisław FILIPOWICZ, czł. rzecz. PAN
• Andrzej FRISZKE, czł. koresp. PAN
• Włodzimierz GALEWICZ, czł. koresp. PAN
• Dariusz JEMIELNIAK, czł. koresp. PAN
• Małgorzata KOSSOWSKA, czł. koresp. PAN
• Arkadiusz MARCINIAK, czł. koresp. PAN
• Edward NĘCKA, czł. rzecz PAN
• Ryszard NYCZ, czł. rzecz. PAN
• Andrzej RYCHARD, czł. koresp. PAN
• Joanna TOKARSKA-BAKIR, czł. koresp. PAN
• Marek S. SZCZEPAŃSKI, czł. koresp. PAN
• Aleksander WELFE, czł. rzecz. PAN
• Bogdan WOJCISZKE, czł. rzecz. PAN
• Jerzy ZAJADŁO, czł. koresp. PAN
• Małgorzata ZALESKA, czł. koresp. PAN

 

Przedstawiciele krajowych i zagranicznych środowisk naukowych

  • prof. Francesco CONIGLIONE – Uniwersytet w Catanii
  • prof. dr hab. Krzysztof KAWALEC – Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pamięci Narodowej
    prof. Jan KUBIK – Rutgers, The State University of New Jersey, USA
  • dr hab. Konrad OSAJDA – Uniwersytet Warszawski

 

Członkowie Wydziału

 

Komitety

 

Jednostki naukowe objęte zakresem działalności Wydziału

 

Pomocnicze jednostki naukowe nadzorowane przez Wydział