Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN na 4-letnią kadencję

Na podstawie § 4 pkt. 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233, poz. 1530) Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych PANna czteroletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 października 2018 roku.

Czytaj więcej

Informacja

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN otrzymał od czł. koresp. PAN Jana Woleńskiego informację dotyczącą sprawy wstrzymania w październiku 2016 r. dystrybucji trzech książek naukowych wydanych przez Wydawnictwo Sejmowe. Dwie z książek („Współczesne teorie demokracji" autorstwa prof. Andrzeja Antoszewskiego i "Niedemokratyczne wymiary demokratycznych wyborów" pod red. prof. Jarosława Szymanka) zostały „odblokowane” i dopuszczone do dystrybucji. Dystrybucja trzeciej książki autorstwa dra Wojciecha Brzozowskiego "Niezależność konstytucyjnego organu państwa i jego ochrona" nadal pozostaje wstrzymana.

Czytaj więcej