Ogłoszenie o konkursie na dyrektora pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą PAN Biblioteka Kórnicka w Kórniku