Wydział V - Nauk Medycznych

Neur Krew PepPałac Kultury i Nauki, XXV piętro
e-mail: wydzial_5@pan.pl
kontakt

 

Dziekan Wydziału

 • czł. rzecz. PAN Witold RUŻYŁŁO

 

Rada Kuratorów

 • Przewodniczący Rady Kuratorów – czł. koresp. PAN Tomasz BRZOZOWSKI
  Z-ca przewodniczącego Rady Kuratorów – czł. koresp. PAN Grzegorz OPOLSKI

 

Skład Rady Kuratorów

 • Tomasz BRZOZOWSKI, czł. koresp. PAN
  Stanisław J. CZUCZWAR, czł. koresp. PAN
 • Tomasz GRODZICKI, czł. koresp. PAN
  Andrzej JANUSZEWICZ, czł. koresp. PAN
  Barbara JARZĄB, czł. koresp. PAN
  Sławomir MAJEWSKI, czł. rzecz. PAN
  Krzysztof NARKIEWICZ, czł. koresp. PAN
  Grzegorz OPOLSKI, czł. koresp. PAN
  Anetta UNDAS, czł. koresp. PAN
  Andrzej WIĘCEK, czł. koresp. PAN

 

Przedstawiciele krajowych i zagranicznych środowisk naukowych

 • Tomasz GUZIK, prof. dr hab.
  Andrzej SZUTOWICZ, prof. dr hab.
  Andrzej S. TARNAWSKI, prof. dr
  Michal TOBOREK, prof. dr

 

Członkowie Wydziału

 

Komitety

 

Jednostki naukowe objęte zakresem działalności Wydziału