Pożegnanie prof. Mariana Truszczyńskiego

W ostatnią sobotę nasz Wydział pożegnał zmarłego w dniu 8 czerwca 2020 roku w wieku 91 lat prof. Mariana Truszczyńskiego, członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk, jednego z najwybitniejszych uczonych zajmujących się zagadnieniami mikrobiologii weterynaryjnej.

Czytaj więcej

Informacja o wybranych na kadencję 2020-2023 składach Prezydium Komitetów naukowych działających przy Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

Pierwsze w kadencji 2020-2023 posiedzenia komitetów naukowych działających przy Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk, odbyły się w dniach od 18 do 22 maja 2020 r., za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 kwietnia 2020 r., w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania korporacji uczonych i jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 759).

Czytaj więcej

Harmonogram pierwszych posiedzeń komitetów naukowych Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w kadencji 2020-2023

Uprzejmie informujemy, że pierwsze posiedzenia komitetów naukowych Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w kadencji 2020-2023, na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 kwietnia 2020 r., w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania korporacji uczonych i jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 759), będą odbywały się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Czytaj więcej

Odwołanie posiedzenia Rady Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN i zebrania plenarnego Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w Olsztynie

Uprzejmie informujemy, że w związku koniecznością podjęcia wszelkich działań dotyczących przeciwdziałania rozszerzaniu się wirusa SARS-COV-2, jesteśmy zmuszeni odwołać planowane w dniach 21 maja 2020 roku - posiedzenie Rady Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN i 22 maja 2020 roku - zebranie plenarne Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, które miały się odbywać gościnnie w siedzibie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wspomnienie o prof. Lechu Wojtczaku w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie

W trakcie konferencji pt. "8th MITOCHONDRION: in memory of Professor Lech Wojtczak", która odbyła się w dniu 5 lutego 2020 roku w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie, wspominano i uczczono pamięć prof. Lecha Wojtczaka, członka rzeczywistego PAN, który był jednym z najwybitniejszych polskich biochemików. Zmarł w dniu 30 września 2019 roku w wieku 93 lat.

Czytaj więcej

Pożegnanie prof. Jana Glińskiego

W ostatnich dniach nasz Wydział pożegnał zmarłego w dniu 9 stycznia 2020 roku w wieku 87 lat Profesora Jana Glińskiego, członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk, jednego z najwybitniejszych uczonych zajmujących się zagadnieniami agrofizyki i gleboznawstwa, Prezesa (2001-10), wiceprezesa (2011-14) Oddziału PAN w Lublinie; dyrektora (1982-2003) Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN
w Lublinie oraz przewodniczącego Rady Naukowej tego Instytutu (2003-06).

Czytaj więcej