Wspomnienie o prof. Lechu Wojtczaku w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie

W trakcie konferencji pt. "8th MITOCHONDRION: in memory of Professor Lech Wojtczak", która odbyła się w dniu 5 lutego 2020 roku w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie, wspominano i uczczono pamięć prof. Lecha Wojtczaka, członka rzeczywistego PAN, który był jednym z najwybitniejszych polskich biochemików. Zmarł w dniu 30 września 2019 roku w wieku 93 lat.

Czytaj więcej

Pożegnanie prof. Jana Glińskiego

W ostatnich dniach nasz Wydział pożegnał zmarłego w dniu 9 stycznia 2020 roku w wieku 87 lat Profesora Jana Glińskiego, członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk, jednego z najwybitniejszych uczonych zajmujących się zagadnieniami agrofizyki i gleboznawstwa, Prezesa (2001-10), wiceprezesa (2011-14) Oddziału PAN w Lublinie; dyrektora (1982-2003) Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN
w Lublinie oraz przewodniczącego Rady Naukowej tego Instytutu (2003-06).

Czytaj więcej

Wydział gościnnie w Instytucie Nenckiego PAN

W dniach 20 i 21 listopada 2019 roku w Warszawie, gościnnie w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, odbyły się: posiedzenie Rady Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN (w dniu 20 listopada) oraz zebranie plenarne Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN (w dniu 21 listopada).

Czytaj więcej