Pożegnanie Pana Profesora Erwina Wąsowicza

W dniu 2 kwietnia 2022 roku na cmentarzu w Bojadłach nasz Wydział pożegnał zmarłego w dniu 30 marca 2022 roku Profesora Erwina Wąsowicza, członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk, wybitnego uczonego zajmującego się chemią i technologią żywności.

indeks_prof._Erwin_Wąsowicz.jpg

Profesor Erwin Wąsowicz był zawodowo związany z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. W latach 2002-2008 był jego Rektorem.

Profesor Wąsowicz był autorem wielu prac naukowych i monografii na temat technologii i chemii żywności. Był twórcą szkoły naukowej z tego zakresu.

Profesor Wąsowicz był członkiem Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN, a także członkiem rad naukowych instytutów PAN: Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie oraz Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu.

Profesor Wąsowicz był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał tytuł doktora honoris causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Z wielkim smutkiem żegnamy niezwykłego człowieka, pełnego ogromnej radości życia. Żegnamy badacza, wychowawcę i dydaktyka. Zachowujemy w pamięci Jego oddanie sprawom nauki i ludzi.

Rodzinie Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Prof. Erwin Wąsowicz - fot. z Archiwum PAN