Wiosenne zebranie plenarne Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN

W dniu 26 maja 2022 roku, gościnnie w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, odbyło się pierwsze w tym roku zebranie plenarne Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN.

Zebranie to było połączone z uroczystością wręczenia nagród i wyróżnień Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN z 2021 roku oraz Medali im. Michała Oczapowskiego z 2020 i 2021 roku.

Medale i dyplomy wręczał prof. Romuald Zabielski, Wiceprezes PAN.

Następnie wykład pt. „Regulacja niekodującego RNA w mitochondriach człowieka” wygłosił dr hab. Roman Szczęsny z Zespołu Naukowego z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, który został nagrodzony nagrodą Wydziału w 2021 roku.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i cieszymy się ze spotkania, które było tak długo oczekiwane.

Lista laureatów nagród i wyróżnień Wydziału z 2021 znajduje się na stronie PAN:

https://instytucja.pan.pl/index.php/aktwydz2/5770-nagrody-naukowe-i-wyroznienia-wydzialu-ii-nauk-biologicznych-i-rolniczych-pan-w-2021-roku

Informacje o Medalu im. Michała Oczapowskiego oraz o osobach uhonorowanych tym Medalem można również znaleźć na stronie PAN:

https://instytucja.pan.pl/index.php/medal-im-michala-oczapowskiego

W dalszej części zebrania przyjęto wniosek Rady Kuratorów Wydziału w sprawie okresowej oceny Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej oraz podjęto uchwałę Wydziału
w sprawie wskazania przez Wydział członków Polskiej Akademii Nauk do udziału w pracach rad naukowych instytutów oraz innych jednostek PAN właściwych dla Wydziału ze względu na specjalność naukową w kadencji 2023 - 2026.

Serdecznie dziękujemy władzom oraz pracownikom Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN za ogromną gościnność i wszelką pomoc w organizacji tego spotkania.