Młodzi uczeni wyrastają w Ogrodzie!

W PAN Ogrodzie Botanicznym – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie prowadzone są w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej, w oparciu o bazę jaką stanowi Ogród, zajęcia biologiczne dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych oraz młodzieży licealnej.

Czytaj więcej