Stanowisko PAN w sprawie masowego odstrzału dzików

„Z punktu widzenia ASF, redukcja populacji dzików powinna być tylko jednym z działań zamierzających do zahamowania rozprzestrzenienia ASF. Jedynie ok. 5% odstrzelonych dzików miało kontakt z wirusem ASF. Odsetek ten jest znacznie wyższy wśród padłych dzików (80%)…” – piszą w stanowisku dotyczącym masowego odstrzału dzików przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk.

Czytaj więcej

Nagrody i wyróżnienia Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w 2018 roku

Uchwałą nr 5/2018 Zebrania plenarnego Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie przyznania nagród naukowych i wyróżnień Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w 2018 roku, Zebranie Plenarne Wydziału na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2018 roku - na wniosek Komisji Nagród Wydziału podjęło uchwałę o przyznaniu w roku 2018 następujących nagród i wyróżnień.

Czytaj więcej

Agrofizyka - 50 lat w PAN

W dniach 21 i 22 listopada 2018 roku w Lublinie, gościnnie w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, z okazji jubileuszu 50-lecia Instytutu, odbyło się się posiedzenie Rady Kuratorów, zebranie plenarne Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN oraz zebranie dyrektorów jednostek naukowych Wydziału II PAN.

Czytaj więcej