Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN w Warszawie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 października 2018 r.

Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz.U nr 233, poz. 1530), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych
i Rolniczych PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN w Warszawie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 października 2018 roku.

Czytaj więcej

Wiosenne posiedzenie Rady Kuratorów i zebranie plenarne Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN - gościnnie na Uniwersytecie Warszawskim

Tegoroczne wiosenne posiedzenie Rady Kuratorów i zebranie plenarne Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN odbyły się w dniach 23 i 24 kwietnia 2018 roku w Warszawie gościnnie na Uniwersytecie Warszawskim. Posiedzenie Rady Kuratorów w Centrum Nowych Technologii UW przy ul. Banacha, zebranie plenarne w Głównym Budynku Wydziału Biologii UW przy ul. Miecznikowa.

Czytaj więcej

Prof. Adam Zięcik został nagrodzony tytułem Osobowość Roku Warmii i Mazur

Prof. dr  hab. Adam Zięcik, członek rzeczywisty PAN naszego Wydziału został nagrodzony tytułem Osobowość Roku Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu w kategorii nauka „za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu badań nad fizjologią i endokrynologią rozrodu zwierząt, utworzenie w 2014 r oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, a także za promocję Warmii i Mazur w Polsce i na świecie”.

Czytaj więcej

Wiosenne posiedzenie Rady Kuratorów i zebranie plenarne Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w 2018 roku

Wiosenne posiedzenie Rady Kuratorów i zebranie plenarne Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN odbędą się w dniach 23 i 24 kwietnia (poniedziałek i wtorek) 2018 roku w Warszawie gościnnie na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, w Centrum Nowych Technologii UW, ul. S. Banacha 2c, 02-097 Warszawa (Rada Kuratorów pierwszego dnia) oraz w Głównym Budynku Wydziału Biologii UW, ul. I. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa (zebranie plenarne drugiego dnia).

Czytaj więcej

Zagęstniki żywności - bezpieczne czy szkodliwe?

Na to pytanie postara się odpowiedzieć dr hab. inż. Justyna Cybulska, prof. IA PAN, członkini Akademii Młodych Uczonych PAN z Zakładu Badań Systemu Gleba-Roślina Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie. Wykład ten odbędzie się 18 lutego 2018 roku (godz. 14.30) w ramach „Salonu Naukowego 2018” w Pałacu w Jabłonnie.

Czytaj więcej