Zawiadomienie o wyborze dyrektora Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu