Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie na 4-letnią kadencję