UWAGA! Odwiedzasz archiwalną stronę, która wkrótce przestanie działać. Zapraszamy do nowego serwisu pan.pl.

13 grudnia 2018 r. w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród naukowych i wyróżnień wydziałów Polskiej Akademii Nauk

Nagrody naukowe Wydziału IV Nauk Technicznych PAN w roku 2018.

dr inż. Mateusz KUDASIK – nagroda im. Witolda Budryka
Instytut Mechaniki Górotworu PAN
Za cykl pt. "Gaz w przestrzeni porowej skał - nowe narzędzia i metody badawcze"

dr inż. Konrad MARKOWSKI
Politechnika Warszawska
Za pracę doktorską "Metody kształtowania właściwości spektralnych przewężanych struktur braggowskich wykazujących efekt Fabry-Perota" oraz 11 prac powiązanych

dr hab. inż. Michał NIEZABITOWSKI
Politechnika Śląska
Za cykl publikacji poświęconych wykładnikom charakterystycznym oraz sterowalności

dr hab. inż. Maciej SZCZERBA
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN
Za cykl prac dot. mechanizmów deformacji plastycznej materiałów o strukturze regularnie ściennie centrowanej

dr inż. arch. Anna SZEWCZENKO
Politechnika Śląska
Za monografię "Przestrzenie opieki geriatrycznej. Kształtowanie jakości architektury szpitalnych oddziałów geriatrycznych”

dr hab. inż. Witold WALKE
Politechnika Śląska
Za monografię "Zjawiska powierzchniowe na podłożach tytanowych z powłoką SiO2 w układzie krwionośnym"