Nagrody naukowe Wydziału IV Nauk Technicznych PAN w roku 2020

Nagrody naukowe Wydziału IV Nauk Technicznych PAN w roku 2020 otrzymali:

Dr hab. inż. Maciej ANTCZAK

Politechnika Poznańska, informatyka

cykl 11 prac przedstawiający efektywne algorytmy i metody dla wyzwań bioinformatyki strukturalnej

 

Dr inż. Hubert ANTOLAK

Politechnika Łódzka, inżynieria chemiczna

praca doktorska "Bakterie Asaia sp. jako nowe zanieczyszczenie napojów funkcjonalnych" oraz 8 art. tematycznie powiązanych

 

Dr hab. inż. Anna KŁOS

Wojskowa Akademia Techniczna, inżynieria lądowa i transport

cykl 19 art. naukowych dot. matematycznego modelowania geodezyjnych szeregów czasowych

 

Dr inż. Sandra LEPAK-KUC

Politechnika Warszawska, automatyka, elektronika i elektrotechnika

rozprawa doktorska pt. "Technologia wytwarzania przewodów elektrycznych z domieszkowanych włókien z nanorurek węglowych"

 

Dr inż. Maciej RADZIEŃSKI

Instytut Maszyn Przepływowych, inżynieria mechaniczna

cykl 29 prac pt. "Przetwarzanie i analiza sygnałów fal stojących i propagujących się w elementach konstrukcji celem identyfikacji uszkodzeń"

 

Dr hab. inż. Krzysztof Jakub SOŚNICA

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, inżynieria lądowa i transport

cykl 16 prac dot. przetwarzania laserowych i mikrofalowych obserwacji do satelitów nawigacyjnych i geodezyjnych