UWAGA! Strona archiwalna. Od 21 grudnia 2020 r. nowe treści publikujemy w serwisie bip.pan.pl

Wybory członków Akademii Młodych Uczonych w 2019 roku

Prezydium Polskiej Akademii Nauk na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2018 r. podjęło uchwałę nr 28/2018 w sprawie ustalenia liczby wybieranych członków Akademii Młodych Uczonych w podziale na poszczególne wydziały PAN.

Zgodnie ze statutem Polskiej Akademii Nauk:

 • • kandydatury na członków Akademii Młodych Uczonych może zgłosić:
 • • trzech członków Akademii, lub
 • • rada naukowa instytutu naukowego lub instytutu badawczego posiadającego prawo nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, lub
 • • rada wydziału uczelni posiadającego prawo nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, lub
 • • pięć osób, które wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym i autorytetem w środowisku naukowym oraz reprezentują różne ośrodki naukowe.
 • • członkiem Akademii Młodych Uczonych może zostać osoba, która:
 • • nie przekroczyła 38 roku życia w dniu wyboru,
 • • legitymuje się co najmniej stopniem naukowym doktora.

Zgłoszeń kandydatów należy dokonywać poprzez złożenie kompletu dokumentów obejmujących:

 • • Zgłoszenie kandydatki (-a) na członka Akademii Młodych Uczonych (wg załączonego wzoru – link)
 • • Ankieta kandydatki(-a) na członka Akademii Młodych Uczonych (wg załączonego wzoru – link)
 • • Wyrażenie zgody na kandydowanie na członka Akademii Młodych Uczonych (wg załączonego wzoru – link)

Zgłoszenia kandydatów adresowane do Prezesa Polskiej Akademii Nauk należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2019 r., na adres: 00-901 Warszawa, Pl. Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki.

Dokumenty związane z wyborami członków Akademii Młodych Uczonych dostępne są za pośrednictwem następujących linków:

1) Uchwała nr 28/2018 Prezydium PAN z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby wybieranych członków Akademii Młodych Uczonych w podziale na poszczególne wydziały PAN

2) Uchwała nr 8/2018 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 25 października 2018 r. w sprawie regulaminu trybu zgłaszania wraz z rekomendacjami, trybu wyboru członków Akademii Młodych Uczonych oraz utraty członkostwa, pozbawienia statusu członka lub rezygnacji z członkostwa w Akademii Młodych Uczonych

3) Statut Polskiej Akademii Nauk