UWAGA! Odwiedzasz archiwalną stronę, która wkrótce przestanie działać. Zapraszamy do nowego serwisu pan.pl.

Warsztaty ERC w Wiedniu

Instytut Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen - IWM) oraz Polska Akademia Nauk organizują 11-12 maja 2018 roku warsztaty „ERC Mentoring Initiative”. Wydarzenie jest wspierane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Warsztaty są skierowane do naukowców reprezentujących dziedziny humanistyczne i społeczne, planujących aplikowanie o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) Starting i Consolidator, czyli będących odpowiednio od  1 roku do 7 lat oraz od 7 do 12 lat po uzyskaniu tytułu doktora. Spotkanie jest poświęcone dopracowaniu koncepcji projektu badawczego, który naukowiec zamierza przedstawić we wniosku projektowym ERC. Podczas dwudniowej serii spotkań, eksperci ERC - laureaci i paneliści podzielą się z uczestnikami swoją wiedza i doświadczeniem związanym z przygotowaniem dobrego wniosku projektowego. Kandydaci do grantów ERC będą mieli możliwość uzyskania sugestii odnośnie planowanego projektu. Uczestnicy będą mieli także możliwość zaprezentowania swojego pomysłu podczas sesji prezentacyjnej. Spotkanie ma międzynarodowy charakter i ma na celu wspieranie kultury otwartego dialogu i umiędzynarodowienia badaczy z Europy Centralnej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej, będących na wczesnym etapie kariery naukowej. Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają nocleg, a także refundację części kosztów dojazdu na warsztaty.

Limit miejsc na warsztatach: 5

Rejestracja na warsztaty jest możliwa do 31 marca za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego pod adresem: https://goo.gl/forms/Y6mOUajgVK3iHbFc2
Zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach na początku kwietnia. O zakwalifikowaniu do udziału w wydarzeniu decyduje jakość dorobku naukowego i pomysłu badawczego. Pod uwagę będą brane następujące kryteria:
1)            jakość publikacji naukowych;
2)            monografie;
3)            mobilność oraz współpraca zagraniczna i krajowa;
4)            uzyskanie grantów na badania naukowe;
5)            aktywny udział w konferencjach naukowych, krajowych i zagranicznych;
6)            przełomowość pomysłu badawczego, który naukowiec zamierza przedstawić we wniosku projektowym ERC.

Uwaga: Osoby zakwalifikowane na warsztaty będą poproszone o przesłanie rozszerzonego opisu projektu badawczego (2-5 stron), po uzyskaniu informacji potwierdzającej uczestnictwo w warsztatach.

Eksperci ERC, którzy potwierdzili swój udział w warsztatach:
- Shalini Randeria (Rector, IWM/ Director, Albert Hirschman Centre on Democracy/ Professor of Anthropology, IHEID)
- Balázs Trencsényi (CEU, Head of the Department of History)
- Josef Ehmer (Professor em. of Social and Economic History, University of Vienna)

W razie pytań prosimy o kontakt: doskonalosc@pan.pl , tel. +48 22 182 60 80