UWAGA! Odwiedzasz archiwalną stronę, która wkrótce przestanie działać. Zapraszamy do nowego serwisu pan.pl.

Konkursy ERC

Więcej informacji wkrótce ...

ERC Advanced grants

Projekty ERC Advanced grants skierowane są do doświadczonych badaczy o uznanym dorobku naukowym. Zgodnie z wytycznymi Rady, mają być to osoby aktywne naukowo, które mogą, adekwatnie do reprezentowanej dziedziny i własnej ścieżki kariery, wykazać się znaczącymi dokonaniami w ostatniej dekadzie.  

Czytaj więcej

ERC Consolidator grants

Projekty ERC Consolidator grants skierowane są do naukowców, posiadających tytuł doktora od przynajmniej 7, a maksymalnie od 12 lat*. Zgodnie z wytycznymi Rady, mają być to osoby cechujące się niezależnością i dojrzałością naukową. Muszą one dodatkowo wykazać się znaczącymi dokonaniami naukowymi adekwatnymi  do etapu kariery naukowej oraz reprezentowanej dziedziny (np. kilkoma ważnymi publikacjami bez udziału promotora, innymi ważnymi publikacjami w międzynarodowych czasopismach recenzowanych jako pierwszy autor, prezentacjami na uznanych konferencjach międzynarodowych, patentami, nagrodami).  

Czytaj więcej

ERC Starting Grants

Projekty ERC Starting grants skierowane są do młodych naukowców, posiadających tytuł doktora od przynajmniej 2, a maksymalnie od 7 lat*. Zgodnie z wytycznymi Rady, mają być to osoby rozpoczynające swoją samodzielną pracę naukową, które jednak mogą pochwalić się już znaczącymi dokonaniami naukowymi adekwatnymi do etapu kariery naukowej oraz dziedziny (np. przynajmniej jedną ważną publikacją bez udziału promotora, innymi ważnymi publikacjami w międzynarodowych czasopismach recenzowanych jako pierwszy autor, prezentacjami na uznanych konferencjach międzynarodowych, patentami, nagrodami).  

Czytaj więcej