16 listopada odbyły się warsztaty z firmą Key Innovations i Yellow Research

W dniach 16, 17 i 18 listopada, Polscy naukowcy wzięli udział w warsztatach organizowanych przy udziale Polskiej Akademii Nauk (PAN) z firmami Key Innovations i Yellow Research. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się, jak napisać zwycięskie wnioski o granty ERC.

16 listopada odbyły się warsztaty z firmą Key Innovations – międzynarodową firmą szkoleniową, która przeprowadziła dotychczas warsztaty w trzydziestu krajach. Warsztaty te były drugimi prowadzonymi w Polsce, poprowadzonymi ponownie przez doświadczonego trenera – Nikolaosa Floratosa. Uczestnicy dowiedzieli się, jak zaprezentować swój projekt, swoje CV i jak do swoich pomysłów przekonać recenzentów i panelistów ERC.

17 i 18 listopada odbyły się dwuczęściowe warsztaty z Yellow Research - wiodącą firmą konsultingową z Holandii. Warsztaty prowadziła Lotte Jaspers, która szczegółowo omówiła, jakie są niezbędne elementy zwycięskiego wniosku grantowego do ERC. Ponadto, omówiła też, jak kryteria oceny rzutują na pisanie wniosków i prezentację pomysłów w ERC a także strategie pisania skutecznych wniosków.

W każdym z warsztatów udział wzięło blisko stu naukowców. Uczestnicy otrzymali również dostęp do materiałów ze szkolenia.

Biuro ds. Doskonałości Naukowej od swojego powstania w 2016 roku wspiera naukowców, którzy chcą aplikować z polskimi instytucjami o granty ERC w zakresie:

  • Pisania wniosków i sprawdzania zgodności z zasadami ERC
  • Spraw budżetowych i prawnych
  • Pomocy w przygotowaniu do rozmów kwalifikacyjnych w Bruskeli – np. panele próbne z doświadczonymi i cenionymi naukowcami
  • Dostępu do rosnącej biblioteki projektów przyjętych przez ERC z lat poprzednich.

Zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: doskonalosc@pan.pl.