Nagrody i Wyróżnienia Naukowe Wydziału Nauk Medycznych PAN w 2018 roku

Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk, Uchwałą podjętą przez Zebranie Plenarne w dniu 22 listopada 2018 r., przyznał nagrody naukowe i wyróżnienia.

Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego przyznano:

Prof. dr hab. Jackowi Musiałowi, Kierownikowi Katedry i Kliniki II Katedry Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie – za wybitne wyniki badań naukowych oraz szczególne osiągnięcia w dziedzinie popularyzacji nauki i medycyny;

Prof. dr hab. Michałowi Wittowi, Dyrektorowi Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu – za wybitne wyniki badań naukowych z zakresu genetyki klinicznej człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki mukowiscydozy i zespołu nieruchomych rzęsek oraz rozwijanie poradnictwa genetycznego.

Nagrodę im. Jędrzeja Śniadeckiego otrzymał:

Zespół w składzie: prof. Grażyna Biała, dr hab. Marta Kruk-Słomka, dr hab. Barbara Budzyńska z Katedry i Zakładu Farmakologii z Farmakodynamiką, Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – za cykl 5 publikacji pt. „Zaangażowanie układu endokannabinoidowego w procesy formowania się szlaków pamięciowych i w zachowania psychotyczne u zwierząt”.

Nagrody Wydziałowe otrzymali:

Zespół w składzie: dr hab. Małgorzata Kajta, dr inż. Joanna Rzemieniec, dr Agnieszka Wnuk z Zakładu Neuroendokrynologii Doświadczalnej Instytutu Farmakologii PAN – za cykl 5 publikacji pt. „Identyfikacja nowych mechanizmów molekularnych angażujących receptory estrogenowe i receptory dla ksenobiotyków w neuroprotekcję i neurotoksyczność”.

Zespół w składzie: prof. Teresa Zalewska, dr hab. Joanna Sypecka, dr Małgorzata Ziemka-Nałęcz, dr inż. Joanna Jaworska z Zakładu Neurobiologii Naprawczej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN – za cykl 6 publikacji pt. „Regulacja neuro- i gliogenezy w modelach okołoporodowego, hipoksyjno-ischemicznego uszkodzenia mózgu”.

Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla otrzymali:  

Paulina Strymecka, studentka II roku studiów II stopnia Wydziału Biologii UW – za: 1) Patent międzynarodowy nr 17209876.6-1109 pt. “Hydrogel comprising manganese, methods and uses thereof”; 2) Publikację pt. “Hydrogel-based scaffolds to support intrathecal stem cell transplantation as a gateway to the spinal cord: clinical needs, biomaterials and imaging technologies. Nature Regenerative Medicine.

Siddarth Agrawal, student VI roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – za publikacje pt. 1) “Insulin and novel thioglycosides exert suppressive effect on human breast and colon carcinoma cells”; 2) “Insulin-induced enhancement of MCF-7 breast cancer cell response to 5-fluorouracil and cyclophosphamide”.

Tomasz Stefura, student V roku Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie – za cykl
6 publikacji pt. „Wybrane aspekty chirurgii minimalnie inwazyjnej”.

Jakub Droś, Artur Kacprzyk, studenci V roku Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie – za publikację pt. „Does previous abdominal surgery affect the course and outcomes of laparoscopic bariatric surgery?”. 

Kornelia Kliś, studentka V roku Wydziału Lekarskiego UJ CM  i III roku Informatyki AGH
w Krakowie – za cykl 2 publikacji pt. „Nowe technologie w neurochirurgii”.

Monika Gawałko, studentka VI roku Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – za publikacje pt. 1) ”Comparison of different oral anticoagulant regimens in patients with atrial fibrillation undergoing ablation or cardioversion”;  2) ”Podwójne leczenie przeciwpłytkowe w chorobie wieńcowej – nowe wytyczne ESC 2017”.

Bogusz Falkowski, student VI roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu – za cykl 3 publikacji pt. Assessment of novel factors influencing the course of the disease in patients with type 1 diabetes”.

Uroczystość wręczenia dyplomów Nagród Naukowych i Wyróżnień Wydziału Nauk Medycznych PAN odbędzie się 13 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 11.00 w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie, ul. Nowy Świat 72.