Instytut Genetyki Człowieka PAN z Logo HR

Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu otrzymał certyfikat Logo HR Excellence in Research przyznawany przez Komisję Europejską instytucjom, które wdrażają i stosują zasady Europejskiej Karty Naukowca i zasady Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.


Korzyści z posiadania Logo HR Excellence in Research to m.in. zwiększenie atrakcyjności zatrudnienia w jednostce badawczej, która stwarza przyjazne środowisko pracy naukowej i respektuje transparentne zasady przy rekrutacji pracowników. Fakt posiadania certyfikatu miał znaczenie w procesie ewaluacji jednostki. Jest również potwierdzeniem gotowości instytucji do aplikowania i realizacji projektów naukowych w ramach krajowych i międzynarodowych konkursów.

Przyznawanie certyfikatu Logo HR jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach Human Resources Strategy for Researchers nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców w Unii Europejskiej, a także ustandaryzowania procedur związanych z prowadzeniem badań naukowych.