Wręczenie medalu im. Jędrzeja Śniadeckiego

W dniu 25 lutego br. w Wydziale Nauk Medycznych PAN odbyło się uroczyste wręczenie Panu Profesorowi Mirosławowi Ząbkowi Medalu im. Jędrzeja Śniadeckiego. Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego został przyznany Panu Profesorowi Mirosławowi Ząbkowi za opracowanie i wdrożenie nowatorskich i nowoczesnych metod leczenia chorób ośrodkowego układu nerwowego oraz za działalność organizacyjną i społeczną.

Profesor Ząbek jest wybitnym neurochirurgiem wdrażającym nowe metody leczenia chorób układu nerwowego, uwarunkowanych genetycznie. Kieruje Kliniką Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego, która jest wiodącym w Polsce ośrodkiem neurochirurgicznym stosującym nowoczesne i nowatorskie metody leczenia różnych chorób układu nerwowego, a szczególnie mózgu. Jako jeden z nielicznych na świecie przeprowadził serię operacji mózgu w krążeniu pozaustrojowym i głębokiej hipotermii. Wprowadził przeszczepy tkanki mózgu oraz operacji głębokiej stymulacji mózgu
w leczeniu choroby Parkinsona.

Zespół Profesora Ząbka współpracuje z neurochirurgami z Francji, Niemiec i USA.

W ostatnim okresie pojawiła się ścisła współpraca z profesorem Krzysztofem Bankiewiczem z Ohio University (czł. zagr. PAN), w bezpośrednim podawaniu leków do guza nowotworowego w mózgu w czasie rzeczywistym silnego pola magnetycznego.

W uroczystości uczestniczyli: prof. Jerzy Duszyński Prezes PAN, prof. Stanisław J. Czuczwar Wiceprezes PAN, prof. Jacek Zaremba Przewodniczący Kapituły Medalu, prof. Witold Rużyłło Dziekan Wydziału oraz Mieczysław Grabianowski Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN.

DSC_0610.JPG

DSC_0607.JPG

DSC_0613.JPG

DSC_0616.JPG