Żegnamy Pana Profesora Sławomira Majewskiego

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 14 marca 2022 roku, w wieku 65 lat, zmarł w Warszawie prof. dr hab. Sławomir Majewski, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, wybitny specjalista w zakresie dermatologii, alergologii i wenerologii.

Zawodowo związany z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Kierownik Katedry Dermatologii i Wenerologii WUM, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą WUM (2008-2016), członek Rady Wydziału Medycznego WUM.

Sekretarz Prezydium Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Profilaktyki Zakażeń HPV, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, członek Amerykańskiej Akademii Dermatologii oraz Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii.

W latach 1998-2010 pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Wydziału Nauk Medycznych PAN, członek Komitetu Nauk Klinicznych PAN, Przewodniczący Komisji ds. Nagród Naukowych Wydziału Nauk Medycznych PAN, członek Rady Naukowej Instytutu Biologii Medycznej PAN.

Uhonorowany odznaczeniami państwowymi, w tym Złotym Krzyżem Zasługi,  Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz licznymi nagrodami, m. in. Nagrodą Wydziału Nauk Medycznych PAN, Międzynarodową Nagrodą Naukową w Dziedzinie Dermatologii i Wenerologii im. Emanuele Stablum w Rzymie, czterokrotnie Nagrodą Ministra Zdrowia, kilkunastokrotnie Nagrodą Rektora AM.  

Żegnamy uczonego o wielkim naukowym autorytecie, oddanego sprawom nauki i Polskiej Akademii Nauk.

Rodzinie Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.