Kodeks etyki pracownika naukowego

W dniu 1 grudnia 2016 r. na 133. sesji Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk uchwaliło nowy Kodeks etyki pracownika naukowego. Opracowując tę wersję Kodeksu członkowie Komisji do spraw etyki w nauce wzięli pod uwagę propozycje uregulowań do Kodeksu zgłoszone przez środowisko naukowe i akademickie.

Kodeks etyki pracownika naukowego. Wydanie II (PDF)

 

Archiwalny Kodeks etyki pracownika naukowego (PDF)

Kodeks etyki naukowca. Komentuje prof. Andrzej Zoll, przewodniczący Komisji ds. Etyki w Nauce. (Forum Akademickie 1/2013).