UWAGA! Odwiedzasz archiwalną stronę, która wkrótce przestanie działać. Zapraszamy do nowego serwisu pan.pl.

Kodeks etyki pracownika naukowego

Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk, na 141. sesji w dniu 25 czerwca 2020 r., uchwaliło Kodeks Etyki Pracownika Naukowego (Wydanie III). Opracowując tę wersję Kodeksu członkowie Komisji do Spraw Etyki w Nauce uwzględnili sugestie zgłoszone przez środowisko naukowe i akademickie.

Archiwalne:

W dniu 1 grudnia 2016 r. na 133. sesji Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk uchwaliło nowy Kodeks etyki pracownika naukowego. Opracowując tę wersję Kodeksu członkowie Komisji do spraw etyki w nauce wzięli pod uwagę propozycje uregulowań do Kodeksu zgłoszone przez środowisko naukowe i akademickie.