Kodeks etyki pracownika naukowego

W dniu 1 grudnia 2016 r. na 133. sesji Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk uchwaliło nowy Kodeks etyki pracownika naukowego. Opracowując tę wersję Kodeksu członkowie Komisji do spraw etyki w nauce wzięli pod uwagę propozycje uregulowań do Kodeksu zgłoszone przez środowisko naukowe i akademickie.

Kodeks etyki pracownika naukowego. Wydanie II (PDF)

The Code of Ethics for Research Workers

 

Archiwalny Kodeks etyki pracownika naukowego (PDF)

Kodeks etyki naukowca. Komentuje prof. Andrzej Zoll, przewodniczący Komisji ds. Etyki w Nauce. (Forum Akademickie 1/2013).