Wiosenne posiedzenie Rady Kuratorów i zebranie plenarne Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w 2018 roku

Wiosenne posiedzenie Rady Kuratorów i zebranie plenarne Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN odbędą się w dniach 23 i 24 kwietnia (poniedziałek i wtorek) 2018 roku w Warszawie gościnnie na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, w Centrum Nowych Technologii UW, ul. S. Banacha 2c, 02-097 Warszawa (Rada Kuratorów pierwszego dnia) oraz w Głównym Budynku Wydziału Biologii UW, ul. I. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa (zebranie plenarne drugiego dnia).

W programie posiedzenia Rady Kuratorów przewidziana jest Prezentacja Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, a także ostatni etap pracy Komisji ds. okresowej oceny jednostek naukowych, czyli ocena Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz inne bieżące sprawy dot. pracy Rady Kuratorów.

W ramach części otwartej zebrania plenarnego w dniu 24 kwietnia 2018 roku zaplanowane jest wspomnienie o prof. Andrzeju K. Tarkowskim, członku rzeczywistym PAN, które wygłosi prof. Marek Maleszewski, Kierownik Zakładu Embriologii Instytutu Zoologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W dalszej części:

Komunikat pt. „Rozwój zarodka ssaka okiem Wizjonera” wygłosi dr Aneta Suwińska z Zakładu Embriologii Instytutu Zoologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Wykład pt. „Rozwój embrionalny” wygłosi prof. Magdalena Żernicka-Goetz, członek zagraniczny PAN z Uniwersytetu w Cambridge, (wprowadzenie dr Anna Ajduk z Zakładu Embriologii Instytutu Zoologii Uniwersytetu Warszawskiego, przewodnicząca Akademii Młodych Uczonych).

Przed zebraniem zapraszamy na sesję plakatową prezentującą Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W części zamkniętej zebrania plenarnego zaplanowane jest między innymi przedstawienie wniosków Rady Kuratorów Wydziału w sprawie okresowej oceny Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, dyskusja i podjęcie uchwały Wydziału w sprawie opinii na temat wniosków z tej  oceny oraz inne bieżące sprawy Wydziału.