Prof. Reich i prof. Oleksyn laureatami Polsko-Amerykańskiej Nagrody Naukowej 2018

Prof. Peter B. Reich z Uniwersytetu Minnesoty i prof. Jacek Oleksyn z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku, zostali laureatami Polsko-Amerykańskiej Nagrody Naukowej 2018 za osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska i botaniki. Nagroda jest przyznawana wspólnie przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Amerykańskie Stowarzyszenie na rzecz Postępu Nauk (AAAS).

prof. Oleksyn

prof. Oleksyn

Celem nagrody jest podkreślenie znaczenia polsko-amerykańskiej współpracy naukowej i zaprezentowanie wyników wzajemnie uzupełniających się działań każdego z badaczy. Jest ona przyznawana parze naukowców – jednemu pracującemu w Polsce, a drugiemu w USA – za wybitne osiągnięcie naukowe będące efektem wspólnych badań. Wysokość Nagrody wynosi 5 000 USD dla każdego z laureatów.

 Profesorowie Reich i Oleksyn zostali wyróżnieni za badania opisujące zróżnicowanie pod wpływem zmian klimatycznych populacji różnych gatunków drzew o szerokim zasięgu geograficznym. Współpracujący ze sobą już od ponad 25 lat naukowcy mają na swoim koncie wiele osiągnięć w uprawianej dziedzinie nauki. Jednym z nich jest odkrycie ogólnych zasad kształtujących procesy fizjologiczne roślin i zachodzące w nich zmiany, które stanowią teoretyczną i empiryczną podstawę głębszego zrozumienia reakcji roślin na główne czynniki powodujące globalne zmiany klimatyczne.

 – Mamy nadzieję, że sukcesy naszych laureatów będą inspiracją do prowadzenia wspólnych badań dla kolejnych naukowców – mówi prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

 Obaj laureaci opublikowali wspólnie 87 artykułów, w tym siedem w czasopismach „Science”, „Nature”, „Proceedings of the National Academy of Sciences” i ponad trzydzieści w czołowych czasopismach zajmujących się biologią roślin i ekologią. W szczególności, profesorowie Reich i Oleksyn cieszą się uznaniem w międzynarodowym środowisku naukowym za badania dotyczące wpływu globalnych zmian klimatycznych na drzewa w Polsce, Stanach Zjednoczonych i innych krajach, a także opisanie globalnych zmian składu chemicznego i cech fizjologicznych roślin oraz poznanie wpływu różnych gatunków drzew na gleby. Oprócz znaczącej wartości pracy naukowej, ich długoletnie przyjacielskie relacje pomogły zacieśnić współpracę pomiędzy polskim i amerykańskim środowiskiem naukowym poprzez organizację wspólnych badań, w których uczestniczyło dziesiątki polskich i amerykańskich badaczy. Współpraca pomiędzy profesorem Reichem i Oleksynem zaowocowała różnymi projektami badawczymi, które obecnie podejmowane są nie tylko w Polsce i USA, lecz również w takich krajach jak Australia i Niemcy.

 Ceremonia wręczenia nagrody odbędzie się 15 listopada 2018 r. w siedzibie AAAS w Waszyngtonie.