Rekrutacje do Szkół Doktorskich - z aktualności na stronach internetowych jednostek Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

Rekrutacja uzupełniająca kandydatów do Szkoły Doktorskiej „Szkoła Biologii Molekularnej i Chemii Biologicznej” prowadzonej przez Instytut Biochemii i Biofizyki PAN. Dokumenty należy składać do 28 sierpnia 2020 r.

https://www.ibb.waw.pl/pl/aktualnosci/rekrutacja-uzupelniajaca-kandydatow-do-szkoly-doktorskiej-ibb-pan

Instytut Nenckiego PAN ogłasza rekrutację do Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Biomedycznych Warsaw-4-PhD na rok akademicki 2020/2021. Rekrutacja trwa od 5 do 18 sierpnia 2020 r.

http://www.nencki.gov.pl/rekrutacja-doktorantow-do-szkoly-doktorskiej-warsaw-4-phd-2

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych. Szkoła prowadzona jest przez 4 Instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego, Instytut Ochrony Przyrody, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt  oraz Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy. Dokumenty należy przesłać do dnia 1 września 2020 r.

https://www.botany.pl/index.php/pl/

Ogłoszenie o rekrutacji do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk. Termin przyjmowania zgłoszeń: 18.09.2020.

http://www.idpan.poznan.pl/archiwum/2417-ogloszenie-o-rekrutacji-do-poznanskiej-szkoly-doktorskiej

Rekrutacja i proponowane tematy badawcze do Szkoły Doktorskiej Nauk o Zwierzętach i Bezpieczeństwie Żywności na rok 2020/2021. Termin rekrutacji 1-11 września 2020.

http://www.ighz.edu.pl/aktualnosc/rekrutacja-i-proponowane-tematy-badawcze-do-szkoly-doktorskiej-nauk-o-zwierzetach-i-bezpieczenstwie-zywnosci-na-rok-2020-2021

Trwa nabór kandydatów na czteroletnie kształcenie doktorantów na rok akademicki 2020/2021 w Szkole Doktorskiej BioPlanet. Zgłoszenia przyjmowane są - w zależności od tematu - od 10 czerwca do 10 września 2020.

http://www.ipar.pan.pl/pl/2020/07/12/trwa-nabor-do-szkoly-doktorskiej-bioplanet-2020-21/

Rekrutacja do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych w dyscyplinach naukowych: zootechnika i rybactwo, technologia żywności i żywienie, weterynaria, rolnictwo i ogrodnictwo. Termin rekrutacji do 7 września 2020 r. do godziny 15.00.

http://pan.olsztyn.pl/interdyscyplinarna-szkola-doktorska-nauk-rolniczych/rekrutacja-2020/