Wiosna 2021 - Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

W dniu 20 maja 2021 roku odbędzie się Zebranie plenarne Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN. Ze względu na sytuację epidemiczną zebranie to odbędzie się w trybie wideokonferencji.

zawilce-news-3-04-2021.jpg

W trakcie pierwszej części tego zebrania planowane są trzy wykłady pod wspólnym tytułem: „Wokół kryzysu klimatycznego - zagrożenia i środki zaradcze”, które wygłoszą:

  • prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz, czł. koresp. PAN - „Susze, powodzie i wzrost poziomu morza”;
  • prof. dr hab. Jan Kozłowski, czł. rzecz. PAN - „Dekarbonizacja gospodarki”;
  • prof. dr hab. Marek Konarzewski, czł. koresp. PAN - „Czy jest szansa na zmobilizowanie społeczeństw?”.

W dalszej części obrad planowana jest między innymi dyskusja i zarządzenie głosowania uchwał Wydziału w sprawie opinii na temat wniosków z okresowej oceny 6 jednostek naukowych, których ocena była prowadzona wiosną tego roku.

Pierwsze posiedzenie Rady Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w 2021 roku obyło się w dniu 29 kwietnia. Rada w tym dniu przyjęła wyniki pracy dwóch Komisji oceniających  instytuty, jako wnioski Rady Kuratorów.

Kolejne posiedzenie Rady Kuratorów odbędzie się w dniu 13 maja 2021 roku. W czasie tego posiedzenia planowane jest przyjęcie wyników pracy kolejnej Komisji oceniającej tej wiosny dwa instytuty, jako wnioski Rady Kuratorów.