UWAGA! Odwiedzasz archiwalną stronę, która wkrótce przestanie działać. Zapraszamy do nowego serwisu pan.pl.

Wizyty studyjne

Główną intencją programu wizyt studyjnych jest wspieranie wymiany naukowej i nawiązywanie bądź poszerzanie kontaktów uczonych z Polski z naukowcami i badaczkami z zagranicy. Celem krótkich, maksymalnie 6-dniowych, wizyt może być: wygłoszenie wykładu, prowadzenie seminarium, praca nad projektem wniosku grantowego lub nad wspólnymi publikacjami etc.

Do 17 sierpnia 2022 roku można składać wnioski o dofinansowanie wizyt studyjnych uczonych z zagranicy w jednostkach Polskiej Akademii Nauk (PRZYJAZDY i WYJAZDY). Szczególne zasady dodatkowego naboru oraz oceny wniosków na dofinansowanie wizyt studyjnych znajdują się poniżej.