Wymiana osobowa

Z dniem 1 lipca 2021 roku zostaje odblokowana mobilność uczonych. Pomimo poprawy w sytuacji epidemicznej w Polsce i na świecie, Biuro Współpracy z Zagranicą apeluje o rozważne planowanie podróży zagranicznych. Podejmując decyzję o wyjeździe nadal należy liczyć się z możliwymi trudnościami w powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych. W przypadku decyzji o wyjeździe za granicę prosimy o wybieranie w miarę możliwości biletów z opcją zwrotu lub wymiany. 

Szczegółowe informacje nt. sytuacji epidemiologicznej i warunków wjazdu do poszczególnych państw można znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakładce „Informacje dla podróżujących”. Bieżące doniesienia nt. zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem przed wyjazdem za granicę można śledzić także na stronie Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Współpraca dwustronna z akademiami nauk i innymi jednostkami równoważnymi realizowana jest na podstawie ponad 70 umów zawartych z partnerami z 41 krajów. Zakres działania realizowany we współpracy bilateralnej obejmuje wymianę osobową w formie wspólnych projektów (2 lub 3-letnich) lub w formie pojedynczych wizyt. Wyjazdy za granicę organizowane we współpracy z wymienionymi w tabeli partnerami z zagranicy odbywają się w ramach przyznanych przez PAN limitów dni oraz na podstawie zaakceptowanej przez partnera nominacji wyjeżdżającego naukowca.

Prosimy o planowanie wyjazdów w ramach współpracy bilateralnej tak, aby długość pobytu nie przekraczała 10 dni. Dłuższe pobyty akceptowane będą tylko w szczególnych, merytorycznie uzasadnionych przypadkach oraz w przypadku wymiany osobowej z Egiptem i Japonią (w zależności od oceny dotychczasowej współpracy).

➡️ Naukowcy i badaczki, którzy nie mają przyjętego projektu, a chcieliby się ubiegać o wyjazd składają:

➡️ Naukowcy, którzy mają już przyjęty do realizacji projekt wymiany osobowej składają:

💹 Finansowanie

W ramach wspólnego projektu wymiany dofinansowujemy diety i zakwaterowanie zagranicznego naukowca oraz koszty podróży za granicę polskiego naukowca (inne zasady obowiązują w przypadku projektów z włoskim CNR oraz z Białoruską Akademią Nauk). Zakres dofinansowania dla naukowców z zagranicy realizujących pobyty w Polsce w ramach wymiany osobowej wynosi:

pobyty krótkoterminowe

pobyty długoterminowe

Dieta dzienna

90 PLN

900 PLN

Zakwaterowanie

180 PLN

1800 PLN

Uzasadnione koszty podróży po kraju

po akceptacji w PAN
zgodnie z wnioskiem

po akceptacji w PAN
zgodnie z wnioskiem

Dodatkowo, w przypadku niewykorzystanego limitu dni, w wybranych krajach istnieje możliwość składania wniosków o wyjazdy w trybie ciągłym. Dlatego w razie zainteresowania wyjazdem prosimy o kontakt z pracownikami naszego Biura w celu określenia możliwości realizacji podróży.

📁 Formularze zgłoszenia projektu oraz zgłoszenia wizyty studyjnej znajdują się w sekcji Formularze.

🌐 Oprócz wymiany realizowanej w ramach umów bilateralnych zachęcamy również do zapoznania się z programem wizyt studyjnych skierowanym do naukowców z zagranicznych ośrodków badawczych zainteresowanych krótkim pobytem w Polsce oraz naukowców z PAN zainteresowanych krótkim pobytem za granicą (do 6 dni).