Posiedzenie Rady Kuratorów Wydziału I PAN w dniu 16 stycznia 2015 r.

16 stycznia 2015 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się, pierwsze w nowej kadencji, posiedzenie Rady Kuratorów Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, na którym dokonano wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Rady Kuratorów Wydziału I PAN. Przewodniczącym został czł. rzecz. PAN Jerzy Brzeziński, a zastępcą przewodniczącego czł. koresp. PAN Grażyna Borkowska. Na posiedzeniu wybrano również przedstawicieli nauki polskiej (prof. Hubert Izdebski i prof. Krzysztof Kawalec) oraz przedstawicieli nauki zagranicznej (prof. Francesco Coniglione i prof. Antony Polonsky).