Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk organizuje wspólnie z International Society for Universal Dialogue światowy kongres filozoficzny.

Temat kongresu: Values and Ideals. Theory and Praxis

Kongres odbędzie się w dniach 11–15 lipca 2016 r. w Warszawie w Pałacu Staszica. Język kongresu – angielski. Obrady odbywać się będą w następujących sekcjach tematycznych:


1. Dialogue on the Issues of the Contemporary World
2. Philosophical Ideals for a More Decent Human World
3. Cultures – Their Ideals and Values
4. Ecophilosophy for the Human and More Than Human World
5. Ideals and Values in Social and Political Life – from Theories to Praxis
6. Ideals and Values in Religion and Myth
7. Ideals and Values in Arts
8. Values and Ideals of Science and Value of Science
9. Human Values and Ideals. Their Role in Personal and Cultural Identities
10. Moral Systems and Moral Practices

Podczas kongresu dziesięciu autorom najwyżej ocenionych referatów nadesłanych na kongres wręczone zostaną Nagrody Jena Jacobsena (1500 $ każda)
Zainteresowani uczestnictwem w Kongresie proszeni są o zgłaszanie abstraktów swych wystąpień (objętość do 400 słów) prof. Emilii Tajsin, koordynatorce zespołu recenzentów na adres: emily_tajsin@inbox.ru. Wprawdzie organizatorzy zakończyli już oficjalnie przyjmowanie abstraktów, jednak gotowi są rozpatrzeć nowe zgłoszenia, po terminie. Warunkiem uczestnictwa jest pozytywna recenzja abstraktu; recenzowanie odbywa się w trybie doubly blind.
Wszelkie pytania dotyczące Kongresu prosimy kierować do poniższych adresatów:
prof. Charles Brown (USA): cbrown@emporia.edu
prof. Małgorzata Czarnocka (Polska): mczarnoc@ifispan.waw.pl
Pełne teksty referatów, po ich zrecenzowaniu w trybie doubly blind i zredagowaniu, zostaną opublikowane w czasopiśmie Dialogue and Universalism.