Kapituła Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego

zaprasza do zgłaszania prac do VI edycji konkursu na najwybitniejsze dzieło z zakresu nauk humanistycznych.

Prace do konkursu mogą zgłaszać uczelnie, wydziały, instytuty PAN, wydawnictwa naukowe i inne instytucje naukowe.

Prace do konkursu należy zgłaszać do dnia 3 kwietnia 2020 r.

Więcej informacji o konkursie oraz jego regulamin można znaleźć na stronie internetowej:

www.nagrodakotarbinskiego.uni.lodz.pl