Wspólna uchwała komitetów naukowych i problemowych Wydziału I PAN ws. projektu ustawy o Akademii Kopernikańskiej

Komitety naukowe i problemowe działające przy Wydziale I – Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk z zaniepokojeniem przyjęły inicjatywę ustawodawczą Prezydenta RP wnoszącą do Sejmu projekt ustawy dotyczący powołania Akademii Kopernikańskiej.

Środowisko akademickie, skupione w komitetach PAN, już w kwietniu 2021 roku sprzeciwiło się tej inicjatywie, dostrzegając w niej zagrożenie dla niezależności polskiej nauki i dalszego istnienia Polskiej Akademii Nauk. To stanowisko w pełni podtrzymujemy. Podzielamy również głos Towarzystwa Naukowego Warszawskiego wyrażony uchwałą z dn. 16 marca 2022 r. i apelujemy o odstąpienie od dalszego procedowania nad tą ustawą i wycofanie projektu z Sejmu.

Komitet Nauk o Literaturze PAN
Komitet Nauk Historycznych PAN
Komitet Socjologii PAN  
Komitet Badań nad Migracjami PAN  
Komitet Nauk o Kulturze PAN  
Komitet Nauk Demograficznych PAN  
Komitet Naukoznawstwa PAN
Komitet Nauk Etnologicznych PAN   
Komitet Nauk o Kulturze Antycznej PAN  
Komitet Etyki w Nauce PAN  
Komitet Słowianoznawstwa PAN
Komitet Nauk Filozoficznych PAN  
Komitet Nauk Pedagogicznych PAN
Komitet Historii Nauki i Techniki PAN  
Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN
Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN
Komitet Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach PAN
Komitet Psychologii PAN
Komitet Nauk o Finansach PAN
Komitet Nauk Politycznych PAN
Komitet Nauk Ekonomicznych PAN
Komitet Nauk Prawnych PAN
Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN
Komitet Nauk o Sztuce PAN

1 kwietnia 2022 roku