Sesja Plenarna Wydziału Nauk Biologicznych PAN

W dniu 23 kwietnia 2008 roku w Warszawie, w Instytucie Paleobiologii PAN i Instytucie Parazytologii PAN odbyła się wiosenna Sesja Plenarna Wydziału Nauk Biologicznych PAN.


W czasie sesji wykład pt. "Granice poznania w badaniach ewolucji" wygłosił prof. Jerzy Dzik z Instytutu Paleobiologii PAN, a informację dotyczącą własności intelektualnej i postępowania patentowego oraz finansowania komercjalizacji badań naukowych przekazali – dr Aleksandra Twardowska z Biura Patentów i Znaków Towarowych Jan Wierzchoń i Partnerzy oraz dr Maciej Drożdż z Funduszu Inwestycyjnego Venture Capital - MCI.BioVentures.

Na sesji podjęto dyskusję o reformie nauki. Prof. Jerzy Duszyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czł. koresp. PAN, przedstawił założenia projektu reformy systemu nauki oraz systemu szkolnictwa wyższego.

Wydział podjął dwie uchwały, pierwszą w sprawie przekształcenia Zakładu Badania Ssaków PAN w Instytut Biologii Ssaków PAN, drugą w sprawie regulaminu oceny wydziałowych placówek naukowych.