5 listopada 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Kuratorów Wydziału I PAN

5 listopada 2015 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się III w kadencji 2015-2018 posiedzenie Rady Kuratorów Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN. Głównym punktem porządku obrad była ocena działalności dwóch instytutów w latach 2013-2014: Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN oraz Instytutu Nauk Prawnych PAN.

Czytaj więcej

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN zaprasza na konferencję "Nea Pafos: 50 lat polskich badań wykopaliskowych 1965-2015". Konferencja odbędzie się 21 listopada 2015 roku w Warszawie, w Pałacu Staszica

wykopaliskaTematem konferencji są polskie badania archeologiczne w antycznym Nea Pafos, których prowadzenie od 1965 roku, z ramienia Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW przy współpracy Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej PAN (obecnie Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN), Instytutu Archeologii UJ oraz Instytutu (obecnie Katedry) Historii Architektury, Sztuki i Techniki PWr zostało niedawno uhonorowane wystawą w Muzeum Cypryjskim w Nikozji.

Czytaj więcej

Czł. rzecz PAN Michał Głowiński otrzymał Nagrodę im. Jana Długosza za najlepszą publikację z dziedziny humanistyki w 2014 r.

Nagrodzona książka "Rozmaitości interpretacyjne. Trzydzieści szkiców" zawiera szkice poświęcone m.in. Bolesławowi Leśmianowi, Żeromskiemu oraz wybitnym krytykom: Kazimierzowi Wyce, Janowi Józefowi Lipskiemu, Janowi Błońskiemu. Książka zawiera również szkice o międzywojennym Warszawskim Kole Naukowym Polonistów, Czesławie Zgorzelskim, Marii Renacie Mayenowej.

Czytaj więcej