Jak kształtować wybitną kadrę naukową dyskusja PAN z udziałem Uniwersytetu Oksfordzkiego

15 listopada 2018 roku w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla odbyło się spotkanie pod tytułem „How to raise a new generation of ERC grantees at the Polish Academy of Sciences”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN we współpracy z Uniwersytetem Oksfordzkim. Wydarzenie poświęcone zostało tematyce kształtowania karier młodych naukowców
w kontekście szerszej dyskusji o przyszłości PAN.

Czytaj więcej

Warsztaty ERC w Wiedniu

Instytut Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen - IWM) oraz Polska Akademia Nauk organizują 23-24 listopada 2018 roku warsztaty „ERC Mentoring Initiative”. Wydarzenie jest wspierane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czytaj więcej

Granty ERC w naukach społecznych i humanistycznych warsztaty z Uniwersytetem Oksfordzkim

Uniwersytet Oksfordzki i Polska Akademia Nauk już po raz drugi serdecznie zapraszają na warsztaty w Warszawie poświęcone aplikowaniu o granty European Research Council (ERC). Do udziału w spotkaniu szczególnie zachęcamy naukowców z obszaru nauk społecznych i humanistycznych, którzy planują składanie wniosków o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych Starting i Consolidator. 
Czytaj więcej